เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก

Biotechnology and Fermented Food
2,405 Enrolled
5 hour

Course Overview

ประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักและ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาหารหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ต่อกระบวนการหมักอาหาร อาหารหมักจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาหารหมักจากธัญพืช อาหารหมักจากผักและผลไม้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน อาหารหมัก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหมักและอาหารหมัก
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์
  3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากธัญพืช
  4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากผักและผลไม้
  5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมัก

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก”