คำอธิบายรายวิชา

ในสถานประกอบการจะมีระบบไฟฟ้าที่ต่างจากระบบไฟฟ้าในอยู่อาศัย ซึ่งจะมีอุปกรณ์และวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างออกไป สถานประกอบการจึงให้ความสำคัญในการวางมาตรการออกแบบระบบสำหรับการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานระบบ รายวิชานี้จะประกอบด้วยแนวทางในการบำรุงรักษา กระบวนการทดสอบ การวิเคราะห์สาเหตุ และกระบวนการจัดเตรียมความปลอดภัยสำหรับการบำรุงรักษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษะของปัญหาจากความเสียหายของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบการแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน”