เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

Information Technology in Digital Era
6,093 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีความจริงเสมือน/ความจริงเสริม รวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สามารถอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ
  3. สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการทำงานของมนุษย์
  4. สามารถอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  5. สามารถอธิบายการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล”