คำอธิบายรายวิชา

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ การจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และการวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐานได้
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การไหลและการจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid)”