เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง

Pharmacotherapy in Chronic Kidney
4,793 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หลักการการชะลอการเสื่อมของไต หลักการใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิต รวมถึงการดูแลรักษาภาวะโลหิตจาง การขาดสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุ และภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ทราบถึงสถานการณ์ ลักษณะของโรคไตเรื้อรัง รวมถึงเกณฑ์การวินิจฉัย ระดับความรุนแรง
  2. ทราบถึงอาการและอาการแสดง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การคำนวณอัตราการกรองของไต การประเมินผู้ป่วย และหลักการการชะลอการก้าวหน้าของโรคอการก้าวหน้าของโรค
  3. สามารถดูแลการใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิตในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถดูแลการใช้ยาในภาวะโลหิตจาง และการควบคุมภาวะการขาดสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสมรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
  5. สามารถดูแลการใช้ยาในการควบคุมภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง”