แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer)

Calculus for Engineer
7,017 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ :ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เข้าใจความหมายของลิมิต
  2. หาลิมิตของฟังก์ชันได้
  3. อธิบายความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้
  4. เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  5. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้
  6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยได้
  7. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้กฎลูกโซ่ได้
  8. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้หา
  9. หาอนุพันธ์อันดับสูงได้
  10. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความชันของกราฟได้
  11. ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาความเร็วและความเร่ง
  12. ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน
  13. เข้าใจค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer)”