โลกทัศน์ใหม่ในปรัชญาจีน

New Horizons in Chinese Philosophy
896 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

This course is an introduction to classical Chinese thoughts advanced by Confucius, Mozi, Laozi, Zhuangzi, Mencius, Xunzi, Hanfeizi and other legalist.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. This is a philosophy course. It is a study of the world in most general sense. It is concerned with nature of the world and knowledge of the world.
    2. Study of Chinese thoughts.
    3. New horizons emerge from predicate inquiry of Chinese philosophizing.

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Tsinghua University

0 Reviews
10 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โลกทัศน์ใหม่ในปรัชญาจีน”