ไพธอนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการ นำเสนอข้อมูล (ตอนที่ 1)

Python for Data Analysis and Data Visualization (Part 1)
2,426 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน และตอนที่ 2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน โดยในตอนที่ 1 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่ของโปรแกรมภาษาไพธอน ผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการแสดงผลข้อมูลให้เข้าใจง่าย และเห็นรูปแบบสำคัญที่แฝงอยู่ได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1.  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการแสดงผลข้อมูล และเขียนไพธอนเพื่อแสดงผลตามที่ต้องการได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
170 Students
35 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ไพธอนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการ นำเสนอข้อมูล (ตอนที่ 1)”