ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)

Microsoft PowerPoint
18,600 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

จัดการนำเสนอชิ้นงานทั้งแบบสไลด์และภาพนิ่งให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้
    2. สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Microsoft Thailand

0 Reviews
98 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)”