ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ (โปรแกรมการคำนวณ)

Microsoft Excel
26,214 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การคำนวณและการจัดข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้
    2. สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Microsoft Thailand

0 Reviews
98 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ (โปรแกรมการคำนวณ)”