การสร้าง Image และ Text บน ด้วยเครื่องมือ HTML Component

กลุ่มเครื่องมือ HTML เป็นกลุ่มเมนูที่รวบรวมเครื่องมือที่ช่วยผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์สามารถสร้าง ข้อความ รูปภาพ หรือเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 7 เครื่องมือย่อย ดังต่อไปนี้

  • Text ใช้สร้างข้อความ รูปภาพ หรือเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML ตามผู้พัฒนา Course ต้องการโดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวก (Editor) ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้
  • Announcement ลักษณะจะคล้าย ๆ กันกับเมนู Text แต่จะมี Template เข้ามาให้ใช้งาน เหมาะสำหรับผู้พัฒนามือใหม่
  • Anonymous User ID เป็นเมนูที่อนุญาตให้ Course Online ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ qualtrics.com ในการสร้างแบบสอบถาม
  • Full Screen Image Tool เป็นเมนูที่ใช้ในการสร้างรูปภาพขยายแบบ Full Screen และสามารถ Zoom ได้
  • IFrame Tool เป็นเมนูที่นำเอาหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจ ต่าง ๆ ที่ต้องการมาประกอบใน Course Online
  • Raw HTML เป็นเมนูที่อนุญาตให้ผู้พัฒนา Course Online สร้างจากภาษา HTML
  • Zooming Image Tool เป็นเมนูที่ใช้ในการสร้างรูปภาพมีคุณลักษณะในการ Zoom เรียกดูส่วนต่าง ๆ ของภาพได้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment