การเปิดใช้งานเครื่องมือ Advance

จะสังเกตได้ว่าเครื่องมือที่ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ใช้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะมีอยู่ 4 กลุ่มเครื่องมือด้วยกัน คือ Discussion HTML Problem และ Video เพียงเท่านั้น แท้จริงแล้วระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ThaiMOOC นั้น อนุญาตให้ผู้พัฒนารายวิชาเปิดใช้เครื่องมือ Advance ขึ้นมาใช้งานเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่มเครื่องมือ โดยวิธีการใช้งาน เราจะต้องรู้วิธีการเปิดใช้งานและชื่อของ เครื่องมือนั้นก่อน ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานเครื่องมือเหล่านั้นกัน

วิธีการใช้งาน

  1. เข้าไปที่หน้าต่าง CMS เพื่อเข้าใช้งาน STUDIO
  2. ไปที่กลุ่มเมนูพื้นฐาน Setting > Advance Setting
  3. ในส่วน Advance Module List ให้ใส่ชื่อของ เครื่องมือที่เราจะเปิดลงไปเช่น “edx_sga” เป็นการเปิดใช้งานเครื่องมือ Staff Grade Assignment เป็นต้น

Powered by BetterDocs

Leave a Comment