การเพิ่มสิทธิ์ในการบริหารจัดการ course

การเพิ่มสิทธิ์ในการบริหารจัดการ course ให้ไปที่เมนู Course Team ซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนารายวิชาออนไลน์นั้น เจ้าของรายวิชาออนไลน์สามารถเพิ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกระบบให้สามารถเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ที่พัฒนาอยู่ได้ รวมไปถึงสิทธิ์การบริหารจัดการเมื่อรายวิชาออนไลน์นั้นมีการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

  • ระดับ Staff: เป็นสิทธิ์ที่อนุญาตให้สมาชิกที่เพิ่มเข้ามาสามารถเรียกดูเนื้อหาได้เท่านั้นไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือโครงสร้างรายวิชาออนไลน์ได้
  • ระดับ Admin: เป็นสิทธิ์ที่อนุญาตให้สมาชิกที่เพิ่มเข้ามาสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเนื้อหาหรือโครงสร้างรายวิชาออนไลน์ได้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment