การเรียนวิชาออนไลน์

ในการเรียนวิชา Thai MOOC Academy ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น
ก่อนจากนั้นผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1️⃣ ผู้เรียนจะพบกับเมนูเนื้อหาหลัก (Section) และเนื้อหาย่อย (Subsection) จากเมนูด้านล่างสามารถ ใช้เมนูดังกล่าวไปยังบทเรียนที่ต้องการได้

2️⃣ ผู้เรียนสามารถคลิกปุ่ม Next และปุ่ม Previous เพื่อไปข้างหน้าและย้อนกลับในแต่ละหน้าต่างกิจกรรมการเรียนรู้ได้

3️⃣ เมื่อผู้เรียนเจอเนื้อหาที่เป็นวีดิโอ สามารถกดปุ่ม Play เพื่อเล่นวีดิโอ และกดข้ามเนื้อหา หรือเร่งความเร็วของ การแสดงผลวีดิโอได้ (ผู้เรียนต้องดูวีดิโอจนจบระบบจึงจะบันทึกผลการเรียนรู้ใน Progress Bar)

4️⃣ ผู้เรียนสามารถเลือกแสดงวีดิโอจาก Subtitle ที่ระบบแสดงให้ด้านขวามือได้ โดย Subtitle ที่ปรากฎจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5️⃣ เมื่อผู้เรียนพบเนื้อหาที่เป็น Text หรือ Image ผู้เรียนต้องอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหา (ผู้เรียนต้องอ่านเนื้อหาจนจบระบบจึงจะบันทึกผลการเรียนรู้ใน Progress)

6️⃣ เมื่อผู้เรียนพบเนื้อหาที่เป็น Discussion ให้ผู้เรียนทำตามสิ่งที่ผู้สอนได้ระบุไว้ เช่น การเสวนา การแสดงความคิดเห็นเป็นต้น (ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนระบุ ระบบจึงจะบันทึกผลการเรียนรู้ใน Progress) นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเข้าไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น Discussion โดยตรงจากเมนู Discussion Tab

7️⃣ เมื่อผู้เรียนพบกิจกรรมวัดผลระหว่างเรียน ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามระหว่างเรียนซึ่งจะมีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนตามที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา

8️⃣ เมื่อผู้เรียนพบกิจกรรมวัดผลท้ายบทเรียน ให้ผู้เรียนตอบแบบวัดผลท้ายบทเรียน (Thai MOOC ไม่แนะนำให้มีการทุจริตในการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน ดังนั้นการทุจริตในการเรียนถือว่าเป็นความผิด❌ ตามข้อกำหนดการเรียนบนระบบ Thai MOOC)

ในระหว่างเรียนผู้เรียนอาจจะพบกับกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ที่มิได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้เรียนทำตามสิ่งที่ผู้สอน ได้ออกแบบไว้
ตามกิจกรรมการเรียนรู้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment