การใช้งานเครื่องมือ Text

Text : เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างข้อความ สร้างรูปภาพ และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ โดยการเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML เข้าไป วิธีการใช้งาน Text นั้นระบบจะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก (Editor) มาให้ เพื่อใช้ในการจัดเรียงข้อความ การกำหนดขนาดตัวอักษร การใส่สีให้กับตัวอักษร การใส่รูปภาพ เป็นต้น โดยการใช้งานเครื่องมืออำนวยความสะดวกนั้นจะคล้ายกันกับเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Word นอกจากนี้ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ยังสามารถเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML เข้าไปในหน้าต่าง HTML Source Code เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากระบบจัดเตรียมไว้ให้เพิ่มเติมเข้าไปได้จากเมนู HTML

รูปแบบการใช้งานของเครื่องมือ HTML นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

  • Virtual Mode จะเป็นหน้าต่างปกติที่ใช้พัฒนารายวิชาออนไลน์ด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวก (Editor) ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้
  • RAW Mode จะเป็นหน้าต่างที่เปิดให้ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์เขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา HTML เท่านั้น

Powered by BetterDocs

Leave a Comment