การสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเมนู Textbooks

เมนู : Textbooks

วิธีการใช้งาน : Content > Textbooks 

Textbooks เป็นเมนูที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเอกสารประกอบรายวิชา โดยข้อแนะนำของระบบคือไม่แนะนำให้ใช้เอกสารทั้งเล่ม แต่จะแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนให้เหมาะสมแต่ละเนื้อหาเพียงเท่านั้น โดยระบบจะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการไฟล์เอกสาร ให้เหมาะสมในแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้เอกสารมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

Powered by BetterDocs

Leave a Comment