การประชาสัมพันธ์ผู้เรียนด้วยการใช้เมนู Updates

เมนู : Updates

วิธีการใช้งาน : Content > Updates

Updates คือ เมนูที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนหรือผู้พัฒนาฯ ให้ทราบ โดยในขั้นตอนของการพัฒนา ผู้พัฒนาฯ สามารถบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงไปในรายวิชาออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ ผ่านทางเมนู Updates 2 ได้ โดยปกติแล้วเราจะนิยมใช้เมนู Update อยู่ 2 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

  • ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้ทราบ เช่น ประกาศกิจกรรมภายใน Course Online
  • บันทึกกิจกรรมที่ได้กระทำลงไปในรายวิชาออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ เพื่อให้ผู้ร่วมพัฒนารยวิชาฯ ท่านอื่นทราบว่าเราได้ทำอะไรลงไปในรายวิชาฯ แล้วบ้าง

Powered by BetterDocs

Leave a Comment