การ Import และ Export Course

วิธีการใช้งาน : Tools > Import  และ Tools > Export

  • Import เป็นเมนูที่ใช้ในการนำเข้า Course Online เราจะใช้เมนู Import ในกรณีที่เราต้องการ Restore ข้อมูล หรือมีการย้ายข้อมูลจากระบบอื่นเข้ามาสู่ระบบที่ผู้พัฒนารายวิชากำลังพัฒนาอยู่
  • Export เป็นเมนูที่ใช้ในการสำรองข้อมูล Course Online เราจะใช้เมนู Export ในกรณีที่ผู้พัฒนารายวิชาต้องการ Backup Course Online มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเพื่อย้าย Course Online ออกไปสู่ระบบอื่นนอกจากระบบที่ผู้พัฒนารายวิชากำลังพัฒนาอยู่

Powered by BetterDocs

Leave a Comment