ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การเรียนบนระบบ Thai MOOC Academy จำเป็นจะต้องมีบัญชีใช้งานของ @thaimooc.ac.th 📧
ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสมัครสมาชิกโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

⬇️⬇️⬇️

1️⃣ เตรียมบัตรประชาชน (จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน)

2️⃣ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://thaimooc.ac.th เพื่อเข้าหน้าต่างระบบ Thai MOOC Academy

3️⃣ คลิกเมนู เข้าห้องเรียน ที่อยู่ด้านบนสุดขวามือ ระบบจะนำพาไปยังหน้าต่างเข้าใช้งานระบบ

4️⃣ ไปที่แถบ Register คลิกเมนู ลงทะเบียนสมาชิกกับ Thai MOOC เพื่อทำการสมัครสมาชิก ระบบจะนำพาไปยังหน้าต่างต่อไป

5️⃣ ในหน้าต่างสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และกด ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน พร้อมคลิกที่ปุ่ม ต่อไป ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง

6️⃣ ในหน้าต่าง นโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล และกด ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมคลิกที่ปุ่ม ต่อไป ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง

7️⃣ ในหน้าต่าง ยืนยันตัวตน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลยันยันตัวตนที่ได้จากบัตรประชาชนดังต่อไปนี้

  • กรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • กรอก ชื่อ และ นามสกุล ภาษาไทย ตามบัตรประชาชน
  • กรอก ชื่อ และ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน (ระบบจะนำเอาชื่อและนามสกุลไปสร้างเป็นอีเมลล์ [email protected] อัตโนมัติ)
  • กรอก วัน เดือน ปี เกิด ตามบัตรประชาชน
  • กรอกเลข รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (cv)

8️⃣ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยันตัวตน เพื่อทำการสมัครสมาชิกกับ Thai MOOC

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ผ่านระบบจะให้สร้างรหัสผ่านสำหรับอีเมล ([email protected]) การใช้งานระบบ Thai MOOC
ทั้งหมดจะต้องใช้อีเมลดังกล่าวในการใช้งาน

Powered by BetterDocs

Leave a Comment