ขั้นตอนการใช้งาน Thai MOOC

การใช้งาน Thai MOOC Platform มีลำดับการใช้งาน 4 ขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นที่ 1 เข้าระบบ/สมัครสมาชิก Thai MOOC เชื่อมโยงกับระบบ ThaiD มั่นใจได้ว่า ชื่อ-นามสกุล ของผู้เรียนถูกต้องแน่นอน
  • ขั้นที่ 2 ค้นหารายวิชา ผู้เรียนสามารถค้นหารายวิชาออนไลน์มากมายภายใต้ Thai MOOC และเครือข่ายความร่วมมือ
  • ขั้นที่ 3 เรียนออนไลน์ ระบบจัดการเรียนออนไลน์ของ Thai MOOC สามารถรองรับผู้เรียนปริมาณมากในแต่ละวัน
  • ขั้นที่ 4 รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศนียบัตรของ Thai MOOC เป็นแบบ Digital Certificate ป้องกันการปลอมแปลง

ในการลงทะเบียนเรียนวิชา Thai MOOC Academy ผู้เรียนจำเป็นต้องมีบัญชีใช้งานของ @thaimooc.ac.th 📧
ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบ

1️⃣ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://thaimooc.ac.th เพื่อเข้าหน้าต่างระบบ Thai MOOC Academy

2️⃣ เลือกรายวิชาที่ต้องการจะเรียนโดยคลิกที่ ชื่อ หรือ Banner รายวิชา

3️⃣ อ่านรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานรายวิชา และรูปแบบการสอน การวัดผลเป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนกันตามผู้สอน

4️⃣ คลิกเมนู ไปยังรายวิชา ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าไปยังหน้าต่างการลงทะเบียน

5️⃣ คลิกเมนู Enroll Now เพื่อยืนยันการลงทะเบียน เมื่อยืนยันเสร็จระบบจะนำพาไปยังหน้าต่าง Course

เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์

*** ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนผู้เรียนสามารถคลิกที่ปุ่ม Setting จากนั้นคลิกที่เมนู Unenroll เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนเรียนได้

Powered by BetterDocs

Leave a Comment