ตรวจสอบระบบมาตรฐาน ISO 9001

มกราคม 23, 2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น.  คุณณธรา บรรพตพพเก้า (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และคณะ  ได้ทำการเข้าตรวจสอบระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีการจัดการประชุมการตรวจสอบภายใน (Surveillance Audit ครั้งที่ 1) การรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 สำหรับระบบ Thai MOOC นำโดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการฯ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และทีมเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟัง และชี้แจง ตามข้อปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ทั้งภาค ทฤษฏี และภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการและปฏิบัติงานถึงความสอดคล้องตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001 โดย มอบนโยบาย ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข  ตลอดจนกฏระเบียบการณ์ทำงานให้ผ่าน มาตรฐาน ของ ISO 9001 ที่ควรปฏิบัติ ณ.ประชุม ชั้น 18ห้อง 18B ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Leave a Comment