การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

3D Modeling using BIM Technology
1,797 Enrolled
10 hour

Course Overview

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบบจำลองเสมือนสามมิติสำหรับงานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างแบบจำลองอาคารที่แสดงฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทัศนียภาพของอาคาร รวมทั้งแสดงแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารได้ทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม ArchiCAD
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างโมเดลสามมิติอาคารขนาดเล็กได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างแบบก่อสร้างอาคารจากโมเดลได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองานสถาปัตยกรรมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”