การคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเอง

Creative Thinking for Personal Development
2,322 Enrolled
5 hour

Course Overview

การศึกษาแนวคิดและความหมายของการคิดสร้างสรรค์ อธิบายลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจองค์ประกอบและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการประเมินความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเอง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการ แนวคิด และความหมายของการพัฒนาตนเองได้
  2. อธิบายหลักการ แนวคิด และความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้
  3. อธิบาย องค์ประกอบ ลักษณะและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ได้
  4. ประยุกต์ใช้เทคนิคและแยกแยะความแตกต่างความคิดสร้างสรรค์ได้
  5. ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเอง”