การจัดการคลังสินค้า

Warehouse Management
10,729 Enrolled
10 hour

Course Overview

ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ประเภทและลักษณะของสินค้าคงคลัง การออกแบบคลังสินค้า การพัฒนาการคลังสินค้า การประเมินและการคัดเลือกพื้นที่และขนาดคลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า การจัดศูนย์กระจายสินค้า การพัฒนาการคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือคลังสินค้า เทคนิคการจัดเก็บและการลดต้นทุนคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกความหมาย ประเภทและความสำคัญของคลังสินค้าได้
  2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ได้
  3. อธิบายหลักการของการจัดคลังสินค้าและการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าได้
  4. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเก็บและขนถ่ายวัสดุสำหรับงานคลังสินค้าได้
  5. อธิบายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้าได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การจัดการคลังสินค้า”