การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่

Modern Community Marketing Management
2,769 Enrolled
10 hour

Course Overview

ความรู้เบื้องต้นความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของตลาดชุมชน ปัญหาทางการตลาดที่มีต่อชุมชน หลักการจัดการการตลาดชุมชน เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการตลาดชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดชุมชนได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกปัญหาทางการตลาดที่มีต่อชุมชนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดการตลาดชุมชนได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการตลาดชุมชนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่”