การทำสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ

Making Documentary for Public Media
1,298 Enrolled
3 hour

Course Overview

ศึกษาความหมายของสารคดี หลักสำคัญของงานสารคดี ประเภทของสารคดี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมายของสารคดี และประเภทของสารคดี
    2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    3. อธิบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การทำสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ”