การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

 Outcome based education
2,727 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวความคิดของการจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิคการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การทำแผนที่หลักสูตร การพัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้จริงได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างของหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้กับหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการสอนและการประเมินกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  4. ผู้เรียนสามารถชี้ชัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้
  5. ผู้เรียนสามารถชี้ชัดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
170 Students
35 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้”