การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC

Creating and Managing a course for Thai MOOC
1,299 Enrolled
6 hour

Course Overview

รายวิชา Thai MOOC 004 เป็นรายวิชาที่จะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC การสร้างรายวิชา การกำหนดโครงสร้างรายวิชา การกำหนดคุณสมบัติ และตั้งค่าในรายวิชา การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือ HTML Component และ Problem Component ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา การสร้าง Certificate และการบริหารรายวิชาเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการทำงานของ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทำงานบนระบบ Thai MOOC ในการพัฒนารายวิชาได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ HTML Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ Problem Component ในการพัฒนารายวิชาได้
  5. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม Component เพิ่มเติมในการพัฒนารายวิชาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Instructor

User Avatar

admin

0 Reviews
5 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC”