การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา

Design of Multimedia Courseware and Animation for Education
2,117 Enrolled
6 hour

Course Overview

เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันในการเรียนการสอนและการเผยแพร่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้
    2. ผู้เรียนสามารถออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้
    3. ผู้เรียนสามารถสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา”