การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์

E-Commerce Website Development for Online Business
2,160 Enrolled
24 hour

Course Overview

แนวคิด หลักการ และกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ คุณลักษณะและประเภทของ e-Commerce และสามารถเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce ด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  2. อธิบายหลักการทำงาน การจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะ คุณลักษณะของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
  3. อธิบายประเภทและหลักการใช้สี ออกแบบตัวอักษร ภาพสัญลักษณ์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  4. อธิบายโครงสร้างและใช้งาน Element/Tag พื้นฐานของ HTML5 ได้อย่างถูกต้อง
  5. อธิบายและประยุกต์ใช้งาน Tag ของ HTML5 และ CSS3 เพื่อปรับแต่งส่วนแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6. บอกขั้นตอนการติดตั้ง Joomla & VirtueMart รวมทั้งกำหนดค่าการใช้งานและการปรับแต่งค่าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
  7. อธิบายขั้นตอนการใช้งานบทความ บนเว็บไซต์ เมนู คอมโพเนนต์ และมอดูลบนเว็บไซต์ Joomla ได้อย่างถูกต้อง
  8. อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการร้านค้าบนเว็บไซต์ e-Commerce ด้วย VirtueMart ของ Joomla ได้อย่างถูกต้อง
  9. อธิบายแนวทางการดูแลเว็บไซต์ e-Commerce การส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิทัล และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ e-Commerce ได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์”