การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก

Children’s Illustration Design
8,946 Enrolled
12 hour

Course Overview

หลักการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความหมาย ลักษณะภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
    2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
    3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็กได้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก”