การเตรียมสหกิจศึกษา

Pre Cooperative Education
12,623 Enrolled
15 hour

Course Overview

เตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงเนื้อหาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ตั้งแต่ภาพรวมของสหกิจศึกษา บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการณ์ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เช่น การวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรม-ความปลอดภัยในที่ทำงาน เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ เทคนิคการแต่งหน้า ทำผม หรือแม้กระทั้งการแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสมนอกจากนี้ วิชาเตรียมสหกิจฯ ยังเสริมการเรียนรู้เรื่องวิธีการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ-เขียนอย่างไรให้ได้งาน รวมถึงการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเมื่อเสร็จจากการออกสหกิจศึกษาแล้ว วิชาเตรียมสหกิจศึกษา มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้รับรู้ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการได้
  2. สามารถอธิบายหลักการวางแผนอาชีพ การเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้
  3. สามารถอธิบายจริยธรรมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคการนำเสนอได้
  4. สามารถเขียนรายงานและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเตรียมสหกิจศึกษา”