การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013

MOS Certificate : MS Word 2013
9,102 Enrolled
12 hour

Course Overview

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
    2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
    3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013”