การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013

MOS Certificate : MS Word 2013
9,102 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
    2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
    3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
21 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013”