การแปรรูปอาหาร (Food Processing)

Food Processing
8,729 Enrolled
6 hour

Course Overview

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้เอมไซม์ในอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้ง และกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็ง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปอาหารได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหารได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีความร้อนได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็งได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การแปรรูปอาหาร (Food Processing)”