การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Using Technology to Enhance Learning
3,313 Enrolled
15 hour

Course Overview

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผล การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตลอดจนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้
  2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้”