กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้

Basic Life Support
13,204 Enrolled
7 hour

Course Overview

ทราบหรือไม่? อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยนั้น ขึ้นอยู่กับการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง การช่วยเหลือที่ถูกต้อง สามารถลดอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพได้ การช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะปลอดภัยทั้งผู้ช่วยเหลือ และผู้ถูกช่วย จริงหรือ? ที่ใครๆ ก็สามารถให้การช่วยชีวิต หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทั้งชักเกร็งกระตุก บาดแผลเลือดออก กระดูกหัก งูกัด กินหรือดื่มสารพิษ ตลอดจนผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ถ้าอยากรู้ กดenroll เข้ามาเรียนกันได้เลยค่ะ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. รู้หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย
    2. รู้และสามารถวิเคราะห์อาการและอาการแสดงของผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ผู้ที่ต้องได้รับการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ต้องได้รับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน
    3. รู้และสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้”