จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน

Ethic and Mass Media Profession
1,495 Enrolled
3 hour

Course Overview

ศึกษาความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และปัญหาของการการละเมิดจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดในแบบต่างๆ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์
    2. อธิบายบทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชน
    3. อธิบายสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน”