ตั้งกรอบโจทย์อย่างไร…ให้โดนใจลูกค้า

How to Post an Attractive Problem Framework for the Customers
571 Enrolled
14 hour

Course Overview

ความหมาย ความสำคัญของการตั้งกรอบโจทย์ (Define) เครื่องมือที่ใช้ในการตั้งกรอบโจทย์ ได้แก่ การสร้างผู้ใช้จำลอง (Persona, User Typology) แผนผังประสบการณ์การใช้งาน (User Journey Maps) แผนภาพแสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Proposition Canvas) แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Segment Profile) วิธีนิยามโจทย์ปัญหาการออกแบบ (How might we…?) STAKEHOLDER MAP แผนผังผู้มีส่วนร่วม และ DESIGN BRIEF โจทย์ในการออกแบบ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการตั้งกรอบโจทย์ (Define) ได้
  2. สามารถวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการตั้งกรอบโจทย์ ได้แก่ การสร้างผู้ใช้จำลอง แผนผังประสบการณ์การใช้งาน แผนภาพแสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
  3. อธิบายนิยามโจทย์ปัญหาการออกแบบได้
  4. สามารถวิเคราะห์แผนผังผู้มีส่วนร่วมได้
  5. อธิบายกระบวนการเขียนโจทย์ในการออกแบบได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ตั้งกรอบโจทย์อย่างไร…ให้โดนใจลูกค้า”