มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น

Become…a Data Analyst (Do not rely on anyone) with Data Mining Step by Step
2,650 Enrolled
12 hour

Course Overview

นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลและความสำคัญของการทำเหมืองข้อมูล โมเดลมาตรฐานของการทำเหมืองข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลและชุดข้อมูล กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการจำแนกชนิดข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล และเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล การทำเหมืองข้อมูลด้วยประเภทข้อมูลอื่นเช่น ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรณีศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายกระบวนการการทำเหมืองข้อมูลได้
  2. ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอื่นด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น”