คำอธิบายรายวิชา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม
    2. ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของงานศิลปะอิสลาม
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ศาสตร์ องค์ความรู้ด้านศิลปะอิสลามไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
165 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)”