การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Diabetes Care
2,114 Enrolled
3 hour

Course Overview

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร้ายแรงในระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง ในขณะเดียวกัน โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอด, ไตวาย, หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง และการตัดอวัยวะส่วนล่าง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเบาหวานและแบ่งปันประสบการณ์ทางคลินิกกับทุกท่าน รวมถึงหัวข้อแนวคิดปัจจุบัน, การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน, โภชนบำบัดทางการแพทย์, การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และวิธีรีบมือกับโรคเบาหวานในผู้ป่วยสูงอายุ, สตรีมีครรภ์ และวัยรุ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. To build the current concet of diabetes & COVID-19.
  2. To apply the management of diabetic complications.
  3. To acquire the conception of medical nutrition therapy of diabetes.
  4. To define the importance of diabetes foot care and how to practicing it.
  5. To learn different strategies of management for special groups with diabetes.

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

User Avatar

Changhua Christian Hospital

0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน”