การดูแลผู้ป่วยโรคปอด

Pulmonary Care
2,022 Enrolled
3 hour

Course Overview

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและโรคมะเร็งปอด ความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง ในขณะเดียวกัน การป้องกันและการรักษาวัณโรค ยังเป็นประเด็นในประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต่างมุ่งเน้นไปยังยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จะมาบรรยายทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง บทบาทของฝุ่น PM2.5 ในเชิงพัฒนาและการเสื่อมสภาพของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง การวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด และการควบคุมวัณโรค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. To build the current concept of diagnosis and evaluation of COPD.
  2. To apply the management of COPD diseases.
  3. To acquire the conception of Directly Observed Therapy(DOT).
  4. To define the importance of Pulmonary Rehabilitation and how to practice it.
  5. To learn different strategies of lung cancer screening and treatment.

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

User Avatar

Changhua Christian Hospital

0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การดูแลผู้ป่วยโรคปอด”