ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Business Intelligence
2,493 Enrolled
10 hour

Course Overview

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเตรียมแหล่งข้อมูลตามรูปแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การแปลงข้อมูลผ่านกระบวนการระบบธุรกิจอัจฉริยะ การสร้างรายงานหลากหลายมิติ ผ่านตัวนำเสนอการวิเคราะห์รายงานเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถช่วยผู้บริหารองค์กรนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างโมเดลข้อมูลรูปดาวได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการสร้างรายงานหลากหลายรูปแบบผ่านโปรแกรม Tableau Desktop
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการสร้างรายงานหลากหลายรูปแบบผ่านโปรแกรม Power BI

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ระบบธุรกิจอัจฉริยะ”