เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Presentation Technique
11,179 Enrolled
10 hour

Course Overview

หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสรุปสาระสำคัญของเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ในการนำเสนอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”