ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)

The Sciences for Suicide Prevention
3,281 Enrolled
10 hour

Course Overview

สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย ความหมายของการฆ่าตัวตาย เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย การประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย การป้องกันปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของโลกและของประเทศไทยได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการฆ่าตัวตายตามแนวคิดต่างๆ และบอกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้
    3. ผู้เรียนสามารถบอกผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย และบอกวิธีการหรือเครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้
    4. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางหรือวิธีการป้องกันปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการฆ่าตัวตายได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)”