การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape

Design with Inkscape
2,716 Enrolled
10 hour

Course Overview

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบกราฟิกเพื่อการสร้างแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก มีทักษะในการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิกเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิกตามความต้องการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape”