การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน

Google App for Education in Classroom
2,563 Enrolled
10 hour

Course Overview

ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุดเครื่องมือ Google App for Education ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะในการสร้างเอกสาร ฟอร์ม เว็บไซต์ และ Google Classroom สามารถประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  3. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการห้องเรียน ออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Google App for Education
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google App for Education
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมความต้องการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน”