Course Overview

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การไหว้ครูมวยไทย การใช้ทักษะมวยไทย การแสดงมวยไทย การออกแบบการแสดง การแต่งกายในการแสดง การจัดลำดับการแสดง การใช้พื้นที่การแสดง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนาฏมวยไทย
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวในนาฏมวยไทยแบบต่างๆ
  3. ผู้เรียนสามารถฝึกการใช้ทักษะแบบต่างๆ ในการแสดงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ทักษะความต่อเนื่องของการแสดงนาฏมวยไทย
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบการแสดงนาฏมวยไทยได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “นาฏมวยไทย”