นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน

The innovation of sustainable home
4,647 Enrolled
10 hour

Course Overview

วิวัฒนาการของบ้าน ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่อยู่กับธรรมชาติ ใช้สายลม สร้างร่มเงาให้กับบ้าน ต่อมามนุษย์มีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมกลับแย่ลง บ้านจึงต้องใช้พลังงานสูง จึงเป็นหน้าที่ของสถาปนิกและวิศวกรในการแสวงหาแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาบ้านให้ประหยัดพลังงานและทำให้บ้านเป็นที่อาศัยอย่างยั่งยืน กล่าวคือ บ้านต้องอยู่สบาย มีค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ราคาต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นโอกาสให้ทุกคนมีบ้านของตัวเองได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้าน เข้าใจปัจจัยที่ทำให้บ้านมีความยั่งยืน การคำนวณอย่างง่ายเพื่อการประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืน
    2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักคุณสมบัติที่ดีของบ้านแห่งยุคอนาคตที่สร้างความยั่งยืน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน”