การให้คำปรึกษาในงาน

Counseling
8,281 Enrolled
6 hour

Course Overview

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงานต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การให้คำปรึกษาในงาน”